This page needs JavaScript activated to work. 酒店位置 – Sendai Washington Hotel

酒店位置

作为发展中的仙台市内以及近郊的商务据点,和青葉城(仙台城)/国宝大崎八幡宫等仙台市内观光据点是最适合的!

仙台机场交通
仙台机场交通线的“仙台站”下车(离仙台机场20分)

JR仙台车站
JR仙台站西口徒步3分钟。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imgur

https://sendai.washington-hotels.jp/wp-content/themes/fujita-subsite/img/icon-map-marker-washington.png